POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 2016

1 61 z 17025 maja na Placu przy Kościele Pw. Krzyża Świętego w Działdowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka na terenie powiatu działdowskiego. W uroczystościach wziął udział Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – bryg. Michał Kamieniecki i Starosta Powiatu działdowskiego, jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Działdowie Pan Marian Janicki.

Zaproszeni zostali również burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu działdowskiego, Komendanci Gminni ZOSP, Prezesi Zarządów Gminnych ZOSP RP, Przewodniczący Rady Powiatu, Komendant Powiatowy Policji, Dyrektor Aresztu Śledczego w Działdowie, przedstawiciele innych współdziałających instytucji państwowych i samorządowych. Gospodarzem uroczystości był st. bryg. Bogdan Cywiński – Komendant Powiatowy PSP w Działdowie. Uroczystości poprzedzone były Mszą Św. w intencji strażaków w Kościele Pw. Krzyża Świętego.

W trakcie uroczystości strażacy otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe, dyplomy, medale i odznaczenia.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, nadawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczeni zostali ogn. Piotr Kopeć i ogn. Michał Wysocki.

Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, nadawanym przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczony został asp. Piotr Wiśniewski i mł. asp. Andrzej Gawryś.

Awanse na wyższe stopnie służbowe od Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymali:

Na stopień kapitana – mł. kpt. Krzysztof Dzięgielewski i mł. kpt. Karol Sadłowski.

Na stopień młodszego ogniomistrza::

- st. sekc. Elżbieta Teklińska

- st. sekc. Dawid Kamiński

- st. sekc. Zbigniew Kubieński

- st. sekc. Jarosław Rutecki

Na stopień starszego sekcyjnego:

- sekc. Grzegorz Czajka

- sekc. Krzysztof Kordek

- sekc. Armin Ptaszyński

- sekc. Paweł Szczepański

- sekc. Sebastian Szmidt

Na stopień sekcyjnego:

- st. strażak Mateusz Wróblewski

- st. strażak Robert Wysocki

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie nadał wyższy stopień służbowy strażakowi Łukaszowi Łukaszewskiemu i Arkadiuszowi Rysce.

Podczas Ogólnopolskich Obchodów Dnia Strażaka 2016, które odbyły się w Warszawie, Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został st. bryg. Bogdan Cywiński Komendant Powiatowy PSP w Działdowie.

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka 2016, które odbyły się w Olsztynie wyróżnieni zostali:

Srebrnym Medalem za długoletnia służbę

- asp. sztab. Waldemar Sadłowski

- st. ogn. Dariusz Żubrowski

Dyplomem Komendanta Głównego PSP - kpt. Robert Garczewski.

Awansem na stopień aspiranta - mł. asp. Piotr Wiśniewski.

Uroczystości połączone były z pożegnaniem odchodzącego na emeryturę bryg. Sławomira Kraszewskiego – Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Działdowie. Bryg. Sławomir Kraszewski służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 1 września 1990 roku w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły w 1992 roku skierowany został do Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, gdzie pracował na stanowisku dowódcy zastępu. Służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Działdowie rozpoczął w 1994 roku na stanowisku zastępcy dowódcy JRG. W trakcie służby ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej, otrzymując stopień oficerski. Ukończył też wiele szkoleń i kursów. Odznaczony został między innymi Krzyżem Zasługi za Dzielność. Przez 26 lat służby wzbudzał ogromny szacunek wśród przełożonych i podwładnych.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zaproszenie goście złożyli strażakom życzenia, a Komendant Powiatowy PSP w Działdowie st. bryg. Bogdan Cywiński podziękował w imieniu wszystkich za wspieranie strażaków w ich codziennej służbie.

/opr. mł. bryg. Leszek Góralski - rzecznik prasowy KP PSP w Działdowie; fot. st.kpt.Piotr Bojanowski/