Historia straży pożarnej w Działdowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie mieści się w siedzibie dawnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Działdowie powstałej w 1888 roku. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w siedzibie OSP zorganizowano Pogotowie Zawodowe, w którym pełniło dyżury 8 strażaków, wspomaganych w dalszym ciągu przez strażaków ochotników. W latach sześćdziesiątych na bazie Pogotowia utworzono Korpus Techniczny Pożarnictwa. Obsadę Korpusu stanowiła również niewielka ilość strażaków zawodowych. Przy prowadzeniu działań gaśniczych nadal niezbędna była pomoc OSP w Działdowie.

historia1

40-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Działdowie (1928).

Zawodowa Straż Pożarna w Działdowie powołana została z dniem 16 listopada 1971 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych. W jednostce pełniło łącznie służbę 23 strażaków, w tym 18 w Zawodowej Straży Pożarnej i 5 w Komendzie Powiatowej. Wspomagało ich 2 pracowników cywilnych. Jednostką nadrzędną była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Olsztynie. Pierwszym Komendantem Powiatowym został kpt. poż. Jan Pietras. Wraz z powstaniem komendy, dla zapewnienia lepszych warunków bytowych i socjalnych, rozpoczęto pierwszą rozbudowę obiektu. W ciągu roku dobudowano II piętro do starej części budynku, gdzie umieszczono pomieszczenia biurowe komendy. W 1974 roku rozpoczęto kolejną - największą rozbudowę. Dobudowano nowe skrzydło budynku, gdzie znalazły się 4 boksy garażowe, 14 pomieszczeń biurowych          i socjalnych. Rozbudowę zakończono w 1978 roku.

 historia2   historia3
     Dobudowane nowe skrzydło budynku (po lewej).                              Strażacy z II zmiany (1978).

W 1975 roku po reformie administracyjnej kraju były powiat działdowski został przyłączony do utworzonego woj. ciechanowskiego. W Działdowie powstała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych. Rejon działania obejmował teren miasta i gminy Działdowo, gminę Lidzbark, Płośnica i Rybno. Komenda Rejonowa nadzorowała pracę 63 rozlokowanych w terenie jednostek OSP. Nowym Komendantem Rejonowym został kpt. poż. Ryszard Dwojacki. W listopadzie 1981 roku odbyła się uroczystość związana z obchodami 10 – lecia ZSP, połączona z uroczystym wręczeniem sztandaru dla Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Działdowie. Sztandar ufundowany został przez jednostki OSP z terenu działania komendy. W 1985 roku Komendantem Rejonowym został chor. poż. Piotr Bojanowski. W 1987 roku wybudowano na terenie komendy nowy budynek magazynowy, rozbudowano też część garażową. W 1991 roku na stanowisko Komendanta Rejonowego powołany został por. poż. Bogdan Cywiński.

     historia5   historia4

            Wręczenie sztandaru na 10-lecie ZSP w 1981r.                     Otwarcie zawodów krajowych w Poznaniu (1980).

W trakcie swojej działalności strażacy z ZSP w Działdowie odnosili liczne sukcesy sportowe, do największych należy zaliczyć: dwukrotne zdobycie I miejsca na Mistrzostwach województwa ciechanowskiego w sporcie pożarniczym, I miejsce na strefowych zawodach w sporcie pożarniczym w Białymstoku w 1979 roku, udział w Mistrzostwach Polski w sporcie pożarniczym w Poznaniu w 1980 roku, w Kielcach i Rzeszowie w 1983 roku. Komenda Rejonowa w Działdowie kilkakrotnie zdobywała I miejsce we współzawodnictwie Komend Rejonowych województwa ciechanowskiego, we współzawodnictwie na najlepszą sekcję w ZSP, w przeglądach sprzętu silnikowego.

Z dniem 1 lipca 1992 roku, po wprowadzeniu w życie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w Działdowie zlikwidowana została Komenda Rejonowa. Komendant Główny powołał Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Działdowie podległą organizacyjnie pod Komendę Rejonową PSP w Mławie. W jednostce pełniło wówczas służbę 37 strażaków. Obszar działania jednostki obejmował teren 6 gmin, tj. miasto Działdowo, gminę Działdowo, Iłowo, Płośnica, Lidzbark i Rybno. W listopadzie 1996 roku w jednostce obchodzono uroczystość 25-lecia ZSP w Działdowie. Z tej okazji Minister Spraw Wewnętrznych nadał jednostce sztandar ufundowany przez mieszkańców rejonu.

Od 1 stycznia 1999 roku - po kolejnej reformie administracyjnej kraju - Działdowo weszło w skład woj. warmińsko-mazurskiego. Powołana została Komenda Powiatowa PSP w Działdowie. Komendantem Powiatowym został kpt. Bogdan Cywiński.