STRUKTURA ORGANIZACYJNA
KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W DZIAŁDOWIE


KIEROWNICTWO
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie

J F

bryg. mgr inż. Jan Florek

 

 


Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

w Działdowie

L G

mł. bryg. mgr inż. Leszek Góralski

 


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza


Dowódca JRG w Działdowie

R G 

 kpt.inż. Robert Garczewski


Zastępca Dowódcy JRGw Działdowie

K D

kpt. Krzysztof Dzięgielewski


Sekcja organizacyjno-kadrowa

M W

Referent - mgr. Martyna Justyna Wyżlic

 

grzes

Starszy Inspektor - asp. sztab. Grzegorz Korpusik


Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

E T

Główny Księgowy - mł. ogn. Elżbieta Teklińska


Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

D M

 Inspektor - mł. asp. inż. Damian Mackiewicz

 

Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna

 20180524 121256

 starszy technik - mł. ogn. Krzysztof Kordek

 


golas

Referent - inż. Sławomir Gołaś


Wydział operacyjny, informatyki i łączności w tym Stanowisko Kierowania Komendnata Powiatowego


P B

Naczelnik Wydziału - mł.bryg. inż. Piotr Bojanowski

 

Dyżurni operacyjni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

mł.bryg. Sławomir Siergiej

sekc. Robert Wysocki

asp. Piotr Wiśniewski

mł.asp. Rafał FilipZmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej